0

פינוי בינוי ותמ"א 38

הכתובת שלכם נשארת זהה, אבל בתום התהליך יהיה לכם בית חדש ומפנק שבנוי בסטנדרטים מהגבוהים בשוק. הנה כמה דברים שחשוב לדעת על התהליך כולו.

04

חתימת הסכם

יש הסכמה עקרונית בקרב הדיירים להצעה שהגשנו? מצוין. עכשיו, בעלי הדירות של בנייני המתחם בוחרים עו”ד מטעמם (אשר שכר טרחתו משולם על ידי החברה). בשלב הבא, מתנהל מו”מ משפטי אשר בסיומו נחתם הסכם. ההסכם נכנס לתוקפו עם חתימת הרב הנדרש ע”פ חוק (הן של בעלי הדירות בבניין והן של יתר הבניינים במתחם).

01

בחינה ראשונית

יש הסכמה עקרונית בקרב הדיירים להצעה שהגשנו? מצוין. עכשיו, בעלי הדירות של בנייני המתחם בוחרים עו”ד מטעמם (אשר שכר טרחתו משולם על ידי החברה). בשלב הבא, מתנהל מו”מ משפטי אשר בסיומו נחתם הסכם. ההסכם נכנס לתוקפו עם חתימת הרב הנדרש ע”פ חוק (הן של בעלי הדירות בבניין והן של יתר הבניינים במתחם).

03

הצעה לדיירים

חשוב לנו שהדיירים ידעו ויבינו כל פרט רלוונטי לפני ההחלטה. לכן, אנו מגישים הצעה מפורטת במיוחד הכוללת תכנית אדריכלית של דירות התמורה, מפרט גמר מפורט, בטחונות, לוחות זמנים ועוד.

05

הכנת תב"ע ואישורה

מיד לאחר חתימת ההסכם תכין החברה תב”ע למתחם פינוי בינוי. אישור התב”ע בועדה המחוזית מוערך בתקופה של כשנה וחצי. לאחר אישור התב”ע ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר בניה מכח התכנית. הוצאת היתר בניה מכח תב”ע מאושרת.

07

מסירת מפתח וליווי אחרי

יש הסכמה עקרונית בקרב הדיירים להצעה שהגשנו? מצוין. עכשיו, בעלי הדירות של בנייני המתחם בוחרים עו”ד מטעמם (אשר שכר טרחתו משולם על ידי החברה). בשלב הבא, מתנהל מו”מ משפטי אשר בסיומו נחתם הסכם. ההסכם נכנס לתוקפו עם חתימת הרב הנדרש ע”פ חוק (הן של בעלי הדירות בבניין והן של יתר הבניינים במתחם).

02

בחינה היקפית

השלב השני הינו בחינה מעמיקה של המתחם המיועד לפינוי בינוי ובדיקות של תכנון אדריכלי של הפרויקט. בשלב זה נבחנת גם היתכנותו הכלכלית של הפרויקט וזאת על מנת שניתן יהיה לגבש הצעה מפורטת דיה לבעלי הדירות.

06

הריסה ובנייה

זה הולך לצבוט בלב: לאחר פינוי מוקפד של כל הדירות מגיע תור הדחפורים. עשרות שנים ארוכות בהן הבניין ניצב במקומו מסתיימות ב-3-4 שעות של הריסה. עכשיו, כשהשטח פנוי מתחיל לעבוד הקבלן אשר נבחר בקפידה ותפקידו לסיים את הבנייה במועד.
זאת, תוך הקפדה יתרה על סטנדרטים מקצועיים ושימוש בחומרים מובחרים שנבחנו ונבחרו על ידי החברה.

01

בחינה ראשונית

לא בכל מקום ניתן לבצע תמ"א 38. לכן, בתור התחלה, עוז נדל"ן בודקת את עמידת הבניין בתנאי סף (מבחינה תכנונית ומשפטית). במידה והבניין נמצא מתאים, ממשיכים לשלבים הבאים.

02

בחינה היקפית

השלב השני הינו בחינה מעמיקה של המתחם המיועד לפינוי בינוי ובדיקות של תכנון אדריכלי של הפרויקט. בשלב זה נבחנת גם היתכנותו הכלכלית של הפרויקט וזאת על מנת שניתן יהיה לגבש הצעה מפורטת דיה לבעלי הדירות.

03

הצעה לדיירים

חשוב לנו שהדיירים ידעו ויבינו כל פרט רלוונטי לפני ההחלטה. לכן, אנו מגישים הצעה מפורטת במיוחד הכוללת תכנית אדריכלית של דירות התמורה, מפרט גמר מפורט, בטחונות, לוחות זמנים ועוד.

04

חתימת הסכם

יש הסכמה עקרונית בקרב הדיירים להצעה שהגשנו? מצוין. עכשיו, בעלי הדירות של בנייני המתחם בוחרים עו"ד מטעמם (אשר שכר טרחתו משולם על ידי החברה). בשלב הבא, מתנהל מו"מ משפטי אשר בסיומו נחתם הסכם. ההסכם נכנס לתוקפו עם חתימת הרב הנדרש ע"פ חוק (הן של בעלי הדירות בבניין והן של יתר הבניינים במתחם).

05

הכנת תב"ע ואישורה

עם חתימת 80% מהדיירים לפחות על ההסכם, נכנסת החברה לתכון מפורט של הבניין כולו (כולל מרתפי חניה, שטחים משותפים וכיו"ב). זאת, לצורך הכנת בקשה להיתר בניה. בשלב הבא, אנחנו מפשילים שרוולים ופועלים מול הרשויות כדי להביא לאישור מהיר ככל הניתן של הבקשה להיתר בניה.

06

הריסה ובנייה

זה הולך לצבוט בלב: לאחר פינוי מוקפד של כל הדירות מגיע תור הדחפורים. עשרות שנים ארוכות בהן הבניין ניצב במקומו מסתיימות ב-3-4 שעות של הריסה. עכשיו, כשהשטח פנוי מתחיל לעבוד הקבלן אשר נבחר בקפידה ותפקידו לסיים את הבנייה במועד.
זאת, תוך הקפדה יתרה על סטנדרטים מקצועיים ושימוש בחומרים מובחרים שנבחנו ונבחרו על ידי החברה.

07

מסירת מפתח וליווי אחרי

מזל טוב! הדיירים חוזרים הביתה והפעם הוא חדש, רחב ידיים, בנוי בקפידה ובטוח יותר. אבל עדיין מוקדם להיפרד מאיתנו. עם סיום הבנייה וקבלת טופס 4 לאכלוס, אנחנו מלווים ומוודאים שאם יש צורך בתיקון או שינוי, אז הוא פשוט יבוצע. בזמן ומכל הלב.